1.11.16. Metalloprotease TIKI (6 proteins)

Family Protein Name Protein ID Species Localization Topology TM Segment (helix) Hydrophobic Thickness (Å) Tilt Angle (°) ΔGfold (kcal/mol) ΔGtransf (kcal/mol)
1.11.16.01. Metalloprotease TIKI2 TIKI2_HUMAN Homo sapiens Plasma memb. Out 492-514 (491-514) 32.6 ± 2.4 3 ± 0 -10.6 -18.4
1.11.16.01. Metalloprotease TIKI1 TIKI1_HUMAN Homo sapiens Plasma memb. Out 478-501 (473-501) 34.0 ± 2.4 4 ± 1 -8.0 -19.2
1.11.16.01. TraB domain-containing protein TRABD_HUMAN Homo sapiens Plasma memb. Out 327-350 (325-352) 32.0 ± 3.0 19 ± 7 -4.4 -17.4
1.11.16.01. At1g05270 Q8GXY6_ARATH Arabidopsis thaliana Membrane Out 345-367 (342-370) 29.6 ± 1.2 0 ± 0 -12.2 -32.4
1.11.16.01. TraB family protein F4ITP5_ARATH Arabidopsis thaliana Plasma memb. Out 332-359 (331-359) 36.8 ± 2.2 27 ± 18 -9.1 -21.9
1.11.16.01. Uncharacterized protein Q556R8_DICDI Dictyostelium discoideum Membrane Out 677-698 (676-700) 30.0 ± 1.4 17 ± 7 -7.4 -19.9